THIẾT BỊ XÂY DỰNG

Bộ lọc
 Bàn xoa gỗ gia công Bàn xoa gỗ gia công
30,000₫
 Bay lá Bay lá
45,000₫

Bay lá

45,000₫

 Búa caosu vita Búa caosu vita
20,000₫
 Búa đinh Horsetool 804 Búa đinh Horsetool 804
60,000₫
 Cọ quét sơn Cọ quét sơn
10,000₫
 Đá mài sắt HD Đá mài sắt HD
10,000₫
Hết hàng
 Dây Cước Dây Cước
10,000₫

Dây Cước

10,000₫

 Ke góc nam châm Ke góc nam châm
45,000₫
 Kẽm vòng 3 khoanh Kẽm vòng 3 khoanh
3,000₫
 Nhám chà Nhám chà
5,000₫

Nhám chà

5,000₫

 NHÁM MÁY 220 NHÁM MÁY 220
5,000₫
 Nhám xếp xư tử Nhám xếp xư tử
10,000₫
 Ô SÁNG Ô SÁNG
80,000₫

Ô SÁNG

80,000₫

 Que Hàn Que Hàn
90,000₫

Que Hàn

90,000₫

 Súng bắn keo silicone Súng bắn keo silicone
50,000₫