ỐNG NƯỚC

Bộ lọc
 BÍT REN NGOÀI ST BÍT REN NGOÀI ST
1,500₫
 BÍT REN TRONG ST BÍT REN TRONG ST
1,500₫
 BÍT ST BÍT ST
1,500₫

BÍT ST

1,500₫

 CO 25 PPR DISMY CO 25 PPR DISMY
10,000₫
 Co 27 ren ngoài thau 21 Co 27 ren ngoài thau 21
35,000₫
 CO REN NGOÀI PPR DISMY CO REN NGOÀI PPR DISMY
75,000₫
 CO REN TRONG PPR DISMY CO REN TRONG PPR DISMY
53,000₫
 Co ren trong thau hoa sen Co ren trong thau hoa sen
18,000₫
 CO ST CO ST
3,000₫

CO ST

3,000₫

 LƠI 25 PPR DISMY LƠI 25 PPR DISMY
10,000₫
 LƠI ST LƠI ST
3,000₫

LƠI ST

3,000₫

 NỐI 25 PPR DISMY NỐI 25 PPR DISMY
8,000₫
 Nối Ren Ngoài HOA SEN Nối Ren Ngoài HOA SEN
30,000₫
 NỐI REN TRONG PPR DISMY NỐI REN TRONG PPR DISMY
52,000₫
 NỐI REN TRONG ST NỐI REN TRONG ST
5,000₫
 NỐI ST NỐI ST
3,000₫

NỐI ST

3,000₫

 Ống Hoa Sen 42 1.8mm Ống Hoa Sen 42 1.8mm
98,000₫